Zalévané díly

Vhodné technologické vybavení poskytuje možnosti zalévání jak konvenčního, tak do vakua.

Umíme zalévat nejen samostatné komponenty, ale i celé montážní sestavy. Důležitou součástí komplexního procesu zalévání je i technologie vhodné dehydratace zalévaných komponent a hmot. V procesu používáme hmoty epoxidové, polyuretanové a silikonové.


Poptávka Technologie
Kontakty