Toroidní tlumivky a převodníky

Toroidní tlumivky a převodníky

Technologická vybavenost moderními navíjecími stroji nám umožňuje vyrábět toroidní díly od průměru několika milimetrů do řádově desítek centimetrů.

Kategorie toroidních tlumivek a převodníků je důležitým segmentem naší produkce. U tlumivek je určujícím prvkem požadavek na konkrétní funkci prvku v daném elektrickém zapojení. U převodníků je variabilita mnohem větší. Konkrétní provedení je vždy dáno technickou specifikací zákazníka nebo výstupem našeho vývojového oddělení.


Poptávka Technologie
Kontakty
Čeština