EN DE

Výroba VINUTÝCH DÍLŮ pro elektroniku

Výroba vinutých dílů pro elektroniku, cívky, vinuté díly, transformátory, tlumivky Výroba vinutých dílů pro elektroniku, cívky, vinuté díly, transformátory, tlumivky Výroba vinutých dílů pro elektroniku, cívky, vinuté díly, transformátory, tlumivky

Sortiment

Samonosné a tvarové cívky

Díky technologické vybavenosti vyrábíme cívky prakticky libovolného tvaru od jednoduchých klasických válcových, přes anténní cívky až po tvary cívek kde fantazie nezná hranic. V případech, kdy nelze dosáhnout žádaného tvaru vinutého dílu využitím tuhosti vodiče používáme technologií vodičů spékaných, tedy vodičů, jež jsou opatřeny vrstvou speciální zpevňovací hmoty. Ta za kontinuálního ohřevu vinutého vodiče umožní navinout díl v žádaném tvaru a po následném ochlazení fixuje dosažený tvar. Jiná metoda použití této technologie spočívá v navinutí potřebného tvaru dílu za studena a k jeho fixaci je využito energie proudového impulsu. Průchodem proudu se díl zahřeje na potřebnou teplotu, vázací hmota změní konzistenci, následným ochlazením ztuhne a fixuje požadovaný tvar vinutí. Je samozřejmé, že pro dosažení různých tvarů cívek jsou potřebné vhodné navíjecí trny a přípravky a právě v této oblasti má naše firma bohaté zkušenosti.

Samonosné a tvarové cívky

Fotografie